Hulp bij het melden van arbeidsongeschiktheid
Zo is uw relatie snel verzekerd van de juiste ondersteuning

Zo meldt uw relatie zijn of haar arbeidsongeschiktheid 

Snel claimproces met vaste aanspreekpunten

Als uw relatie arbeidsongeschikt is, dan meldt hij of zij dit via onderstaande link. Vanwege het medisch beroepsgeheim moet uw relatie zelf contact opnemen met ons. 

Melding van arbeidsongeschiktheid

Binnen 3 werkdagen vindt er een telefonische intake plaats door 1 van onze claimbehandelaars. Hieronder ziet u hoe het claimproces verloopt.

Wij werken met vaste aanspreekpunten: een claimbehandelaar, een arbeidsdeskundige en een medisch acceptant. Wij werken met onze eigen arbeidsdeskundigen en zoeken samen met uw relatie naar passende oplossingen. 

Belangrijke uitgangspunten bij de claimbehandeling
 
  • We gaan uit van medische objectiveerbaarheid: de door de verzekerde geclaimde ziekte of aandoening en het geclaimde letsel of klachtenpatroon is medisch objectiveerbaar als deze vanuit medisch oogpunt objectief vast te stellen is. 
  • De informatie die wij verzamelen, delen we met de verzekerde en leggen we alleen vast als dit echt noodzakelijk is. 
  • De verzekerde heeft altijd recht op inspraak en op een second opinion. 
  • We overwegen altijd de inzet van interventies en voorzieningen en er bestaat de mogelijkheid om te investeren in re-integratie. 
  • We streven naar het voorkomen van verergering of herhalingen en bieden zorgbemiddeling, gedragstrainingen en fysieke trainingen tot het aanpassen van de bedrijfsvoering aan. 
  • We keren uit bij elke vorm van arbeidsongeschiktheid, zonder inkomenstoets. Onze verzekeringen zijn zuivere sommenverzekeringen.