Veelgestelde vragen over onze AOV-oplossingen
En de antwoorden

Veelgestelde vragen over onze AOV-oplossingen

Het antwoord op AOV-vragen van u en uw relatie

U of uw relatie heeft een vraag over de AOV? De veelgestelde vragen en antwoorden vindt u hieronder. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact op met onze collega’s van de Commerciële Binnendienst via 055 579 21 00. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur. Stuurt u liever een e-mail? Ons e-mailadres is inkomen.avero@achmea.nl.

Veelgestelde vragen

Wanneer gaat de voorlopige dekking voor het ongevallenrisico in?

De voorlopige dekking gaat in op de gewenste ingangsdatum van de polis, maar nooit in het verleden.

Hoe verloopt het proces voor de digitale gezondheidsverklaring? 

Uw relaties beantwoorden de gezondheidsvragen voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) digitaal. Dit geldt voor iedere nieuwe aanvraag, wijzigingsaanvragen en oversluiters. U logt in en kiest binnen uw eigen dashboard voor een telefonische (TGV) of digitale (DGV) variant van de gezondheidsverklaring. De digitale versie wordt als standaard keuze weergegeven. Voor het invullen van de DGV ontvangt uw relatie een e-mail met de benodigde inloggegevens. U heeft dus een actueel e-mailadres nodig. Het polisnummer dat nodig is om in te loggen, staat vanwege privacy en veiligheidsredenen niet vermeld in onze e-mail. Het is dus belangrijk het polisnummer aan uw relatie mee te geven. U kunt dit vermelden op het aanvraagformulier of het formulier met de voorlopige ongevallendekking. Daarnaast is het belangrijk dat uw relatie de digitale gezondheidsverklaring binnen 30 dagen na ontvangst van de inloggegevens invult. 

Welke stukken moet ik versturen bij een online aanvraag?

Wij ontvangen graag de ondertekende slotverklaring samen met de machtiging voor automatische incasso per beveiligde e-mail of per post. De overige zaken kunt u online regelen.

Kan ik het acceptatieproces online volgen?

U volgt het acceptatieproces via onze Track & Trace. Voor Track & Trace ontvangt u automatisch een link. Zo volgt u op weekbasis de status van de verzekeringsaanvraag.

Hoe is de verzendwijze van de polis?

Via uw dashboard geeft u aan of uw relatie de polis zelf ontvangt (eindklant verzending) of dat u deze ontvangt (tussenpersoon verzending).

Wat zijn de criteria van de zuivere sommenverzekering?

Een zuivere sommenverzekering voldoet aan 6 criteria:

 • De verzekeraar vraagt bij arbeidsongeschiktheid geen inkomensgegevens op. 
 • De uitkering is niet afhankelijk van het daadwerkelijk inkomensverlies, maar uitsluitend van de mate van arbeidsongeschiktheid en het verzekerd inkomen.
 • De verzekeraar voert geen periodieke toetsing van het inkomen uit.
 • De verzekeraar brengt andere inkomsten en uitkeringen niet in mindering op de uitkering.
 • De verzekeraar past bij re-integratie in een ander beroep de huidige arbeidsongeschiktheidsbeoordeling niet aan.
 • De uitkering eindigt niet wanneer het ondernemerschap wordt beëindigd.

  Is er sprake van zuivere beroepsarbeidsongeschiktheid bij de AOV van Avéro Achmea?

  Ja, want bij beroepsarbeidsongeschiktheid bepalen wij in welke mate de verzekerde de werkzaamheden, die verbonden zijn aan het verzekerde beroep of die in redelijkheid van de verzekerde verlangd kunnen worden, niet meer kan uitoefenen. Bij het vaststellen van de werkzaamheden houden we rekening met mogelijke taakverschuivingen en/of aanpassing van de werkomstandigheden. Maar alleen als de verzekerde deze werkzaamheden al uitvoerde.

  In onze voorwaarden staat het als volgt omschreven: Wij stellen de mate van arbeidsongeschiktheid vast aan de hand van de volgende stappen:

  • De arts stelt vast welke beperkingen u heeft.
  • De arbeidsdeskundige stelt vast welke taken bij uw beroep horen en hoe deze verdeeld zijn. Wij gaan uit van het beroep dat op uw verzekeringsbewijs staat. Wij kijken welke werkzaamheden u binnen uw bedrijfssituatie nog kunt doen, maar alleen als u deze werkzaamheden al deed. 
  • De arbeidsdeskundige beoordeelt per taak hoeveel procent van deze taak u niet meer kunt doen. De arbeidsdeskundige gebruikt daarvoor de lijst met beperkingen van de arts. Met deze percentages adviseert de arbeidsdeskundige over de arbeidsongeschiktheid voor uw beroep. Ongeschiktheid voor een deel van uw taken leidt meestal tot gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid voor uw beroep.

  Wanneer kan men gebruikmaken van het verhogingsrecht?

  Verzekerde kan jaarlijks gebruik maken van zijn of haar verhogingsrecht, als hij of zij voldoet aan onderstaande criteria: 

  • u bent jonger dan 62 jaar
  • u bent niet arbeidsongeschikt
  • u bent niet arbeidsongeschikt geweest in de 60 dagen voor de verhoging
  • u bent tijdens de verzekering niet meer dan 365 dagen arbeidsongeschikt geweest
  • u heeft uw verzekerd inkomen in de 3 maanden voor de verhoging niet verhoogd

  Wat is de maximale aanvangsleeftijd voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

  De maximale aanvangsleeftijd is 62 jaar, mits de restduur / minimale looptijd 5 jaar bedraagt.

  Welke mantelovereenkomsten zijn er?

  Avéro Achmea sloot met onderstaande brancheorganisaties arrangementen. Is uw relatie lid van 1 van deze organisaties, dan profiteert hij of zij van een premiekorting.

  AOV-mantels en kortingsafspraken Sector Hoogte korting
  BNA (architecten) dienstverlenende beroepen 10%
  LTO-Commerce agrarisch 8,5%
  NAJK agrarisch 8,5%
  ZZP Nederland zzp 7,5%
  Boostz mkb en zzp 7,5%
  Avéro Achmea ATP-arrangement dienstverlenende beroepen 5%

  Waar meldt de verzekerde zijn of haar arbeidsongeschiktheid?

  Hoe verloopt het proces bij de schadebehandeling?

  Na ontvangst van de melding vindt het onderstaande proces plaats.

  Heeft Avéro Achmea eigen arbeidsdeskundigen?

  Ja, zo houden wij de lijnen kort. Onze arbeidsdeskundigen beschikken over direct mandaat voor re-integratieactiviteiten.

  Welke preventiediensten zijn er?

  • Medische check-up
  • Fysiofitheidsscan
  • Gewichtsbeheersing via Weight Watchers
  • Ondernemersadvieslijn
  Lees meer over onze preventiediensten.

  Is het mogelijk om een dekking bij een andere verzekeraar over te sluiten?

  Ja, met de verkorte gezondheidsverklaring (5 vragen).

  Kan een verzekerde altijd zijn polis opschorten?

  Verzekerde kan zijn polis voor maximaal 1 jaar opschorten. Hij of zij betaalt hiervoor 8% van de normale premie. Na de opschortingsperiode kan de polis zonder gezondheidswaarborgen weer hersteld worden.

  Wanneer kan de verzekerde een sabbatical aanvragen?

  De verzekerde onderbreekt voor een vooraf vastgestelde periode zijn of haar verzekerde werkzaamheden om na deze periode deze werkzaamheden in de oorspronkelijke staat weer op te pakken.

  De periode van sabbatical mag gebruikt worden voor: periode van bezinning, in binnen- en/of buitenland reizen voor een langere periode, verrichten van vrijwilligerswerk met een beperkte vergoeding van maximaal €750 per maand, studie, rouwverwerking, zorgverlof. Om in aanmerking te komen voor een periode van sabbatical gelden de volgende voorwaarden:

  • De ondernemer neemt de verzekerde werkzaamheden na de vooraf vastgestelde periode weer ongewijzigd op.
  • De ondernemer beëindigt zijn of haar bedrijf niet.
  • Tussentijdse beëindiging van de sabbatical periode is alléén mogelijk na overleg.
  • De minimale duur van de sabbatical is 2 maanden. De maximale duur van de sabbatical is 1 jaar. Na een jaar wordt de dekking hersteld of opgeschort.
  • De verzekering mag bij aanvang van de sabbatical niet opgeschort zijn. De sabbatical leidt niet tot een verzwaring van het risico. Dit is ter beoordeling van de verzekeraar.
  • Tijdens de sabbatical kan de ondernemer geen gebruik maken van de verhogingsregeling.
  • Op het moment van aanvang van de sabbatical mag de ondernemer niet arbeidsongeschikt zijn.

  Heeft Avéro Achmea een keuringsgrens? 

  Indien de contante waarde van het verzekerd bedrag groter dan €2.000.000 is, dan is een medische keuring vereist.

  Wordt er altijd een volledige gezondheidsverklaring afgenomen?

  Nee, bij verzekerde bedragen minder dan €20.000 of bij oversluiten, volstaat de verkorte gezondheidsverklaring.

  Is een contract van 3 jaar mogelijk en is hier korting aan verbonden?

  Een contract van 3 jaar is mogelijk. Dit geeft geen extra premiekorting.

  Kan een bestaande AOV bij Avéro Achmea ook zonder adviseur doorlopen?

  Nee, wij zijn een intermediairverzekeraar en alleen de aanbieder van het product. De dienstverlening laten wij over aan de adviseur/bemiddelaar. Wij zijn er niet op ingericht om deze diensten zelf te verlenen.