Veelgestelde vragen over onze Collectieve AOV
En de antwoorden

Veelgestelde vragen over onze Collectieve AOV

Het antwoord op Collectieve AOV-vragen van u en uw relatie

Heeft u een vraag over de Collectieve AOV? De veelgestelde vragen en antwoorden vindt u hieronder. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u dan contact op met onze collega’s van de Commerciële Binnendienst op telefoonnummer 055 579 21 00. Zij zijn bereikbaar op werkdagen van 8.30 tot 17.30 uur. Stuurt u liever een e-mail? Ons e-mailadres is inkomen.avero@achmea.nl.

Veelgestelde vragen

Is het mogelijk om deelnemers met verschillende beroepen op te nemen in 1 contract?

Ja, dat kan.

Is er een premiegarantie?

Ja, er is een premiegarantie van 3 jaar.

3 jaar premiegarantie: en daarna?

Na 3 jaar ontvangt u een nieuw voorstel dat de verzekeringnemer opnieuw moet accepteren.

Krijgt iedere verzekerde een eigen polis?

Nee, de verzekeringnemer krijgt een polis. De verzekerden krijgen een deelnamebewijs.

Is er een korting gerelateerd aan het aantal deelnemers?

Ja, hoe meer deelnemers, hoe meer korting zij ontvangen:

  • vanaf 3 deelnemers: tot 5%
  • bij 4 deelnemers: 7,5%
  • bij 5 deelnemers: 10%

Hoeveel procent van het inkomen kan verzekerd worden?

We verzekeren maximaal 80% van het inkomen.

Hoe zuiver is de beroepsarbeidsongeschiktheid gelet op taakverschuiving binnen het eigen bedrijf?

De Collectieve AOV is een zuivere beroepsarbeidsongeschiktheidsdekking voor het eigen beroep dat op de polis staat. We kijken alleen naar de werkzaamheden die uw relatie al uitoefende voordat hij arbeidsongeschikt werd. We letten dus niet op taakverschuiving.

Kunnen deelnemers de premie opvoeren in hun aangifte IB als uitgaven voor inkomensvoorzieningen? 

Ja, maar alleen als de deelnemer zelf een premie heeft betaald. Dus niet als de collectieve premie bijvoorbeeld wordt betaald uit de winst van de verzekeringnemer.

Hoe weten deelnemers hoe hoog de premie is die zij af kunnen trekken bij hun aangifte IB?

Wij sturen 1 factuur naar de verzekeringnemer/het bedrijf. Bij de factuur zit ook een premieoverzicht per deelnemer. Door mogelijke verschillen in verzekerde bedragen kan de premie per deelnemer verschillen.

Moet er nog premie betaald worden wanneer er sprake is van arbeidsongeschiktheid?

In het 1e jaar van arbeidsongeschiktheid moet de premie doorbetaald worden. Na dit 1e jaar stopt de betaling voor de arbeidsongeschikte deelnemer. Omdat we 1 factuur sturen voor alle deelnemers, berekenen wij een korting die even hoog is als het premievrije deel van de zieke deelnemer.

Wie krijgt de uitkering?

Er zijn 2 mogelijkheden:

  1. De deelnemer: standaard betalen wij de uitkering bij arbeidsongeschiktheid rechtstreeks aan de deelnemers. De arbeidsongeschikte deelnemer is dan de begunstigde.
  2. De verzekeringnemer: wij betalen de uitkering aan de verzekeringnemer (BV/NV/maatschap), wanneer de verzekeringnemer bijvoorbeeld het loon van de arbeidsongeschikte DGA doorbetaalt en voor dat risico een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft afgesloten. Dan is de BV/NV de begunstigde.

Zijn deelnemers aan een brood- of voorzieningenfonds een potentiële doelgroep?

Ja, wanneer zij voldoen aan de voorwaarden, dan is de Collectieve AOV interessant voor deelnemers aan brood- of voorzieningenfondsen.

Welke keuzes hebben deelnemers om te zorgen voor een lagere premie?

Het verlengen van het eigen risico termijn naar 3 of 6 maanden heeft een groot effect op de premie. Wanneer de deelnemers ervoor kiezen de eerste maanden voor elkaars inkomen te zorgen, dan kan de premie nog beter uitpakken.

Wat gebeurt er als het aantal deelnemers daalt onder de 3?

Wij bieden de deelnemers de mogelijkheid om een individuele AOV te kiezen. Hierbij gelden de regels van individuele voortzetting zoals uitgelegd in de polisvoorwaarden vanaf het artikel 'Kan een verzekerde de verzekering persoonlijk voortzetten?'. De collectieve overeenkomst stopt dan aan het einde van de contractduur.