Opleiding Business Continuity Management

Steeds meer bedrijven in het MKB krijgen de vraag of ze voorbereid zijn op een calamiteit. Want de onderlinge afhankelijkheid binnen de ketens neemt alleen maar toe. Een goed advies over en vakkundige toepassing van Business Continuity Management (BCM) is dan onmisbaar. Zo kunnen kritische bedrijfsactiviteiten zo snel mogelijk weer doorgaan. En blijft de schade beperkt. Een rol die uitstekend past bij financieel adviseurs.

Praktische informatie

Wat levert de opleiding u op?

Na de vierdaagse opleiding heeft u goede kennis van BCM. U kunt deze direct toepassen in de praktijk. Denk daarbij aan het uitvoeren van risico-inventarisaties en -beoordelingen en het opstellen van een Business Continuïteits Plan. Aan de hand van een praktijkcasus gaat u concreet aan de slag.

Wanneer word u verwacht?

De opleiding bestaat uit 4 dagen:
- vrijdag 22 maart 2019
- dinsdag 23 april 2019
- vrijdag 24 meil 2019
- dinsdag 25 juni 2019